LIKOVNI SALON LOJZE ŠUŠMELJ

Likovni salon Lojze Šušmelj

Kulturno dediščino je potrebno razumeti in sprejeti kot obliko sedanjosti s širino, kvaliteto in izkušnjami zgodovine. Če razumemo in pravilno vrednotimo kulturno dediščino, imamo že zadano smer in dober razlog za nadaljevanje ali pa nov začetek.

Zato je osnovni namen teh zapisov spomin, opomin, izziv in priložnost, da presežemo okvire majhne skromnosti ter smo ponosni na to, kar smo. Naša snovna in nesnovna kulturna dediščina je pomembna in velika samo toliko, kot jo cenimo sami. Če bomo poznali, predvsem pa razumeli našo kulturno dediščino, se bomo izognili celo dilemi avtorjevih pravic. Saj zgodbe v slikah Kobanskih motivov povzemajo naš svet, navade, oblike, celo naš kritičen odnos do družbe. Torej, tukaj smo bili, smo in bomo, zato je tudi naša. Prav zato so velike stvari v kulturi in umetnosti brezčasne, potrebne in navdihujoče za boljši jutri.

mag. Oto Vogrin.

Likovni salon Lojze Šušmelj