Kontaktni podatki

Direktor:

Mihael Kranjčević

Telefon:

02 673 02 22

Mobitel:

051 303 652

E-pošta:

miha.kranjcevic@selnica.si