Poklicni sejem za učence 8. in 9. razreda

28. 11. 2019 ob 17:00 | Hram kulture
Dogodek je brezplačen
svetovalni delavec OŠ Janka Glazerja Ruše Boštjan Ravnjak bostjan.ravnjak@glazer.si in svetovalna delavka OŠ Selnica ob Dravi Katja Repolusk katja.repolusk@os-selnica.si
OŠ Janko Glazer in OŠ Selnica ob Dravi

Ena od pomembnejših odločitev mladostnika ob koncu osnovne šole je odločitev o nadaljnji izobraževalni poti. Da bo ta za vsakega učenca karseda dobro premišljena in osnovana na podlagi poznavanja različnih srednjih šol, njihovih programov in možnosti zaposlovanja, na osnovnih šolah Janka Glazerja Ruše in Selnica ob Dravi že 9. leto zapored organiziramo poklicni sejem pod naslovom Spoznavanje poklicev in srednjih šol. Sejem je vsa leta zelo dobro obiskan, pozitivne povratne informacije dobimo tako od učencev, staršev, strokovnih delavcev kot predstavnikov posameznih srednjih šol. Menimo, da organizacija sejma pomembno pripomore k odločitvi za nadaljnje šolanje, posebno vrednost pa ima skupen obisk učencev in njihovih staršev. 

Na letošnjem sejmu se bo predstavilo 19 srednjih šol mariborskega območja ter Šolski center Rogaška Slatina in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, namenjen pa je učencem 8. in 9. razreda obeh vključenih osnovnih šol ter njihovim staršem. Predstavitev srednjih šol in ostalih udeležencev bo potekala v obliki sejma v dvorani in avli Hrama kulture v Selnici ob Dravi.