9. glazerjevo posvetovanje: Dediščina – spomeniki

10. 11. 2023 ob 08:00 | Hram kulture - mala dvorana
Vili Rezman 051 374 488 ali vili.rezman@gmail.com
Lira

Predvideni PROGRAM:

9.00 -  otvoritev razstave 

Sabine Lešnik in mag. Nine Gostenčnik: Dediščina Ruškega v gradivu Pokrajinskega arhiva Maribor in mag. Lilijane Urlep: Ko zgodbe o knjigah pišejo arhivi

9.30 -  Zmago Žorž: Geološko bogastvo, na katerem živimo

9.45 -  Simona Tripkovič: Prezenca »ruške« kulturne/zgodovinske dediščine v MNO Maribor

10.00 -  Ddr. Damir Globočnik: Dediščina in spomeniki 

10.15 -  Dr. Sonja Svoljšak: Tiskano knjižnično gradivo kot kulturni spomenik: zakonodaja, navodila in odprta vprašanja

10.30 -  Mladi raziskovalci OŠ F. Kovačiča, Celje: Industrijska dediščina: Apnenik (TDR)  


10.45: odmor za kavo


11.15 - Marko Košir: Železniška dediščina na »ruškem«

11.30 - Patrik Vicman: Ogenj in človek (Tovarna vžigalic in kemikalij v Rušah)

11.45 -  dr. Matjaž Grahornik: Knjižna zapuščina grofov Zabeo v dvorcu Fala

12.00 - dr. Matej Hriberšek: Digitalizirane kronike – kulturni spomeniki

12.15 - Simon Lampreht, s. Gizela Knez: Paramenti in obredna oblačila »ruških« župnij

12.45 - Vili Rezman: (Ne)minljivost dediščine

13.00 - dr. Gregor Antoličič: Orli in Sokoli med zatonom Habsburžanov in vzponom Hitlerja

13.15 - Razprava


Zaključek in kosilo za aktivne udeležence »Pri Brezniku«, v nekdanjem samostanskem vinskem hramu-vinski kleti šentpavelskih benediktincev.