4. strokovno posvetovanje turizem in trajnostni razvoj občine Selnica ob Dravi

20. 05. 2024 ob 17:00 | Hram kulture - dvorana Zinke Zorko
drustvogodimi.blogspot.si, e-mail: drustvo.godimi@gmail.com, ali Bernarda Korez, 041 571 440
Godi mi

V Selnici ob Dravi četrtič zapored organiziramo že tradicionalen posvet Turizem in trajnostni razvoj. Trajnostni razvoj je vodilo občine, turizem v njem predstavlja zelo pomemben gradnik.

Prilagajanje na podnebne spremembe in odpornost na naravne nesreče vpliva tudi na turizem, ki se mora prilagajati in iskati svoje poti, kako postati odporen na podnebne in vse druge spremembe v okolju in družbi. To zahteva ne samo dobro organizacijo ampak tudi nove ali drugačne storitve. Morda imajo manjše občine pri tem veliko težav zaradi finančnih in kadrovskih omejitev. A nekateri primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini kažejo, da je lahko majhnost tudi priložnost, saj omogoča hitrejše prilagajanje. Prav tako trajnostni turizem vedno bolj strmi k manjšim, butičnim in bolj individualnim ponudbam.

A znanja na tem področju ni nikoli dovolj. Zato so posveti in druženja zelo pomembni. Različni ponudniki, strokovnjaki in občine se srečujejo, predstavljajo izzive, izmenjujejo izkušnje in skupaj iščejo rešitve in ideje za naprej.

Vseh izzivov ne bomo rešili, zagotovo pa bomo lahko stopili korak naprej in korak dlje. Kljub temu, da je mnogo znanja in idej v knjigah in na spletu, pa osebna druženja še vedno pomenijo veliko dodano vrednost, ki jo na kratek rok težko ovrednotimo, na dolgi rok pa kaže izjemno pozitivne rezultate.

dr. Vlasta Krmelj

  županja Občine Selnica ob Dravi


PROGRAM:
17.00 Otvoritev
Pozdravni govor županje dr. Vlaste Krmelj
Nastop folklorne skupine KD Pavza

17.30 Priložnosti in povezovanje v turizmu:
dr. Vlasta Krmelj, mag. Suzana Prajnc (občina Selnica ob Dravi): Prilagajanje turizma podnebnim spremembam in aktivnosti v Občini Selnica ob Dravi
Atena Bošnjak: Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja (MIITR)
Karmen Razlag (RRA Podravje): Destinacija Štajerska – urbanaravni užitek
Janja Viher (SIV, ŠTZ): Koncept trajnostnega razvoja Kozjaka in Kobanskega v luči sodobnih trendov in vloga turistične društvene dejavnosti pri doseganju zelene odličnosti

19.00 Novi profili turističnih vodenj
Jasmina Možič (Združenje profesionalnih turističnih vodnikov): Čebelarsko-turistični vodnik
Dominika Koritnik Trepel (Združenje profesionalnih turističnih vodnikov): Gozdno-turistični vodnik

19.30 Primeri dobrih praks:
Staša Pernat Lesjak: Počitniška hiša Koča Dobnik (Lovrenc na Pohorju)

19.45 Okrogla miza o možnostih turističnega razvoja in povezovanju