3. strokovno posvetovanje turizem in trajnostni razvoj občine Selnica ob Dravi

24. 05. 2023 ob 17:00 | Hram kulture - dvorana Zinke Zorko
drustvogodimi.blogspot.si, e-mail: drustvo.godimi@gmail.com, ali Bernarda Korez, 041 571 440
Godi mi

Strokovna posvetovanja Turizem in trajnostni razvoj Občine Selnica ob Dravi so v prvi vrsti namenjena obstoječim in potencialnim lokalnim ponudnikom, turističnim in kulturnim ponudnikom, pa tudi širšemu občinstvu. Na prvem srečanju smo predstavili možnosti financiranja, lani smo predstavili primere dobrih praks v krajih, po velikosti in pogojih podobni Selnici ob Dravi. Letos pa vam bomo predstavili ponudbo občin, ki so člani LAS Kozjak Pohorje: Lovrenc na Pohorju, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ruše in Selnica ob Dravi. Morda spoznate somišljenike in navežete stike za bodoče sodelovanje.

Udeležba je brezplačna! Trajanje od 17.00 do 20.00.