Javni razpisi

23.03.2016
info@selnica.si

Občina Selnica ob Dravi je objavila  razpise za:

  • šport, kulturo, socialno in humanitarno področje ter
  • podjetništvo, samozaposlitve, promocijo in turizem.

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci so na voljo na spletni strani občine:  http://www.selnica.si/razpisi/odprti-razpisi/.